Pro Artibus

(SV) Stiftelsen Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst. Vi förvaltar en konstsamling och upprätthåller två utställningsutrymmen: Galleri Elverket i Ekenäs och Sinne i Helsingfors. Vi främjar konstnärlig verksamhet och arbetar med och för en bred publik.

(FI) Pro Artibus -säätiö on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio. Ylläpidämme taidekokoelmaa ja kahta näyttelytilaa: Galleria Elverket Tammisaaressa ja Sinne Helsingissä. Edistämme taiteellista toimintaa ja työskentelemme laajan yleisön kanssa.

(EN) Pro Artibus Foundation is an expert organisation for contemporary art. We manage an art collection and run two exhibition spaces: Gallery Elverket in Ekenäs and Sinne in Helsinki. We support artistic practices, and work with and for a wide audience.

(SV) Stiftelsen Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst. Vi förvaltar en konstsamling och upprätthåller två utställningsutrymmen: Galleri Elverket i Ekenäs och Sinne i Helsingfors. Vi främjar konstnärlig verksamhet och arbetar med och för en bred publik.

(FI) Pro Artibus -säätiö on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio. Ylläpidämme taidekokoelmaa ja kahta näyttelytilaa: Galleria Elverket Tammisaaressa ja Sinne Helsingissä. Edistämme taiteellista toimintaa ja työskentelemme laajan yleisön kanssa.

(EN) Pro Artibus Foundation is an expert organisation for contemporary art. We manage an art collection and run two exhibition spaces: Gallery Elverket in Ekenäs and Sinne in Helsinki. We support artistic practices, and work with and for a wide audience.

Events

Sorry, there are no upcoming events