STRATEGIA JA JOHTAMINEN asiakastilaisuus 6.6.2023 klo 9-11:00 Espoossa

Actions Panel

STRATEGIA JA JOHTAMINEN asiakastilaisuus 6.6.2023 klo 9-11:00 Espoossa

Osallistumalla saat kokemuksen siitä, miten peli ja pelilliset elementit voivat tukea strategiamuutosmatkan onnistumista ja sen johtamista..

By Muutostaito Oy

When and where

Date and time

Tue, Jun 6, 2023 9:00 AM - 11:00 AM EEST

Location

Spektri Business Park Oy 10 Metsänneidonkuja 02130 Espoo Finland

About this event

  • 2 hours
  • Mobile eTicket

Strategian toteutuminen riippuu suuressa määrin siitä, miten organisaatio mobilisoituu sen taakse ja kuinka sinnikkäästi tavoitteita kohti jaksetaan ponnistella. Tämä vaatii laadukasta dialogia, yhteisen ymmärryksen syntymistä, tarvittavien kehitystoimenpiteiden havaitsemista ja ennen kaikkea pitkäjänteistä sitoutumista asetettuihin sekä henkilökohtaisiin että tiimi-/toiminto- ja organisaatiokohtaisiin tavoitteisiin.

Dialogisen pelin avulla koko henkilöstö voidaan osallistaa strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen energisoivalla ja innostavalla tavalla. Itse pelin toteutus voi olla joko fyysinen, virtuaalinen tai omassa tiimissä pelattava digitaalinen peli.

Pelillisen muutosmatkan avulla prosessiin saadaan jatkuvuutta, tavoitteellisuutta ja palkitsevaa seurantaa. Tärkeää on, että jokainen osallistuu omalla panoksellaan strategian toteuttamiseen ja jokaisen panos myös huomioidaan muutosmatkan aikana.

Johtamisella on suuri merkitys siinä, miten muutosmatkaa kannatellaan, miten onnistumisia huomioidaan ja miten haasteita ja epäonnistumisia käsitellään. Tähän liittyy sekä itsensä että muiden johtaminen.

Tässä tilaisuudessa

• Kerromme kuinka pelilliset elementit tukevat johtamista strategiaprosessin muutosmatkassa ja miten ne toimivat fyysisesti ja virtuaalisesti.

• Esittelemme pelien ohella myös muita dialogisia työkaluja, joiden avulla strategiset teemat saadaan nostettua tasalaatuisesti yhteiseen keskusteluun koko organisaatiossa.

• Pääset kokeilemaan strategiapeliä, jossa strategian pääalueet on muutettu jokaista työntekijää koskettaviksi kysymyksiksi.

• Saat kokemuksen strategiatapahtumasta, jossa osallistuminen on muuta kuin äänestyksiä tai chattia ja opit, kuinka tapahtuman jännitettä ja intensiteettiä kannatellaan koko tapahtuman ajan.

Pelaamme tilaisuudessa Digital Dialogue -peliä, jossa esihenkilöt toimivat tyypillisesti pelin ohjaajina ja muutosagentteina omissa tiimeissään. Puhumme myös siitä, miten pelin aikana käytävä keskustelu tukee sitoutumista uuteen tekemiseen.

Paikka: Sektri Business Park ESPOO

Tarkemmat tilatiedot päivitetään kalenterikutsuun.

About the organiser

Organised by
Muutostaito Oy